THI CÔNG TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN18/02/2020

CÁC MẪU TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN TẠI NỘI THẤT BẾN THÀNH

 

Tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính 3D 8 ly cường lực.

- Đá bếp: Đá đen Mehico.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính 8 ly cường lực sơn phối màu.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính 8 ly cường lực sơn phối màu.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính 3D cường lực.

- Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên cao đụng trần: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính 3D cường lực 8 ly.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Quầy Bar bếp: Thùng - Cánh Gỗ sồi sơn PU.

- Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ I. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính ốp bếp hoa văn 8 ly

- Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính ốp bếp hoa văn.

- Đá bếp: Đá trắng vân mây ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ xoan đào sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

- Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ xoan đào sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

- Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ I. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính cường lực 8 ly sơn phối màu.

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính ốp bếp hoa văn

- Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

 

- Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

- Kính bếp: Kính 8 ly cường lực sơn màu.

- Đá bếp: Đá trắng vân mây ghép lề 4 phân.

 

Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

(Thi công tủ bếp gỗ Căn xe sơn PU - Nội thất Bến Thành)

 

 

>> Mời các bạn xem thêm các "Mẫu nội thất tại Nội thất Bến Thành"

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: NỘI THẤT BẾN THÀNH

 

Địa chỉ: 46/9 Trần Thị Hè, KP 4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM

Showroom: 54 Đường số 8, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

Hotline: 02866601118 - 0937894488 - 0937553379

Email: noithatbenthanh123@gmail.com


Bài viết liên quan
Thiết Kế 2D, 3D Miễn Phí - Thi Công Giá Xưởng

Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ĐÔNG HƯNG PHÁT. All rights reserved.

Online : 13

Tháng : 4906

Tổng truy cập: 9356117