THI CÔNG TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN


18/02/2020

  CÁC MẪU TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN TẠI NỘI THẤT BẾN THÀNH

   

  Tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính 3D 8 ly cường lực.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính 8 ly cường lực sơn phối màu.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính 8 ly cường lực sơn phối màu.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính 3D cường lực.

  - Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên cao đụng trần: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính 3D cường lực 8 ly.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Quầy Bar bếp: Thùng - Cánh Gỗ sồi sơn PU.

  - Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ I. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính ốp bếp hoa văn 8 ly

  - Đá bếp: Đá trắng vân mây cao cấp ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính ốp bếp hoa văn.

  - Đá bếp: Đá trắng vân mây ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ xoan đào sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

  - Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ xoan đào sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Ốp khung cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

  - Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ xoan đào sơn PU.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ I. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính cường lực 8 ly sơn phối màu.

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính ốp bếp hoa văn

  - Đá bếp: Đá đen Mehico ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Sồi sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

  Tủ bếp chữ L. Chất liệu:

   

  - Tủ bếp trên: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ bếp dưới: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Tủ đồ khô: Thùng - Cánh Gỗ Sồi sơn PU.

  - Kính bếp: Kính 8 ly cường lực sơn màu.

  - Đá bếp: Đá trắng vân mây ghép lề 4 phân.

   

  Thi công tủ bếp gỗ tự nhiên

  (Thi công tủ bếp gỗ Căn xe sơn PU - Nội thất Bến Thành)

   

   

  >> Mời các bạn xem thêm các "Mẫu nội thất tại Nội thất Bến Thành"

   

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: NỘI THẤT BẾN THÀNH

   

  Địa chỉ: 46/9 Trần Thị Hè, KP 4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM

  Showroom: 54 Đường số 8, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM

  Hotline: 02866601118 - 0937894488 - 0937553379

  Email: noithatbenthanh123@gmail.com

  Đánh giá trung bình

  0/5

  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%
  Viết nhận xét của bạn

  Gửi nhận xét của bạn

  Bài viết liên quan